Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoons- en bedrijfsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Voor vragen over het opslaan, verwerken en delen van deze gegevens kunt u contact met ons opnemen.

3TAC BV

Maaskade 5

5347KD, Oss (NL)

+31 (0)412 – 62 88 52

www.3tac.nl

shop.3tac.nl

BTW nummer: NL818049789B01

KVK nummer: 17207222

 

Rene Huizenga is de Functionaris Gegevensbescherming van 3TAC BV. Hij is te bereiken via info@3tac.nl

 

Persoons/bedrijfsgegevens die wij verwerken

3TAC BV verwerkt uw persoons-/bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Bedrijfsnaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoons-/bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-/bedrijfsgegevens verwerken en hoelang wij deze bewaren

 

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw bedrijfsnaam, uw naam, e-mailadres, bezorg- en factuuradres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw account op 3tacshop.nl bewaren we de volgende gegevens: (bedrijfs)naam, (bezorg- en factuur/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Daarnaast slaan wij in uw account de door u opgegeven favoriete producten op, namelijk uw bestellijst.

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

E-mails en/of reclamefolders

Als u eerder een brochure heeft gedownload, delen we graag updates met u via mail. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrieven onderaan de e-mail.

Verder ontvangt u e-mails omtrent uw bestellingen, offerte aanvragen en indien noodzakelijk bellen we u.

Gegevens voor het verbeteren van het bestelproces

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u optimaal kunt bestellen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan 3tac.nl of 3tacshop.nl uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt. Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

3TAC BV deelt uw persoons-/bedrijfsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3TAC BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 3TAC BV uw persoons-/bedrijfsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Naam derde partij

Doel

Gegevens

JamesPro

Verwerken van bestellingen

Bestelgegevens, naam, bedrijfsgegevens, e-mail adres

Afas

Verwerken van bestellingen

Bestelgegevens, naam, bedrijfsgegevens, e-mail adres

WooCommerce

Verwerken van bestellingen

Bestelgegevens, naam, bedrijfsgegevens, e-mail adres

 

Externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daarmee inzage in uw persoons-/bedrijfsgegevens. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspraken maken over wat zij met uw gegevens mogen doen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

3TAC BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 3TAC BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@3tac.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 3TAC BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

3TAC BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoons-/bedrijfsgegevens beveiligen

3TAC BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@3tac.nl